Visonic- Wireless security, wireless emergency systems, wireless property protection

מדיניות פרטיות

ויסוניק מחויבת להגן על פרטיותך ולהעניק לך חוויה חיובית באתר האינטרנט שלנו. מדיניות הפרטיות מתארת בקווים כלליים את האופן שבו אנו מטפלים במידע אישי בנוגע לנתונים מקוונים ובלתי מקוונים. במקרה שתמסור לנו מידע אישי, נטפל בו בהתאם למדיניות זו.

אנו מעודדים אותך לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו כדי לוודא שהתייחסותה של ויסוניק לפרטיות מובנת לך.

 

איסוף פרטיך האישיים

כאשר בויסוניק אוספים פרטים אישיים כלשהם באתר החברה, אנו מודיעים במפורש על הצורך בפרטים האישיים במקום שבו הם נאספים. פרטים אישיים הם פרטים כלשהם שניתן להשתמש בהם לצורך זיהוי אדם, והם עשויים לכלול, אך אינם מוגבלים לכך, שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח מכתבים, או כל כתובת אחרת, תפקיד, עיסוק וכל פרט אחר הנדרש לשם אספקת שירות או מוצר, או לביצוע עסקה מבוקשת. בין הסיבות לאיסוף פרטים אישיים נכללים:

  • השתתפות בקבוצות דיון.
  • מאמצי שיתוף פעולה.
  • הרשמה לתכניות חברים או למנויים על עלוני חדשות.
  • יצירת חוויה אישית ומשמעותית יותר למשתמשים הרשומים באתר ויסוניק.

 

השימושים הנעשים בפרטיך האישיים

אנו נשתמש בפרטים האישיים אך ורק באופן שפורט בעת איסופם. לא נשנה לאחר מכן את האופן שבו נשתמש בפרטיך האישיים ללא הסכמתך. להלן חלק מן הדרכים שבהן אנו עשויים להשתמש בפרטיך האישיים:
1.  לספק את היכולת ליצור אזורי פרופיל אישי ולהציג תוכן מוגן.
2   לספק את היכולת ליצור אתך קשר, ולספק לך מידע על משלוחים וחיובים.
3.  לספק משוב ותמיכה ללקוח.
4.  לספק תחרויות, הגרלות ופעילויות קידום מכירות אחרות
5.  לערוך שאלונים וסקרים במטרה לספק מוצרים ושירותים משופרים ללקוחות ולמשתמשים שלנו. מילוי שאלונים על-ידך נעשה מרצונך החופשי בלבד.
6   לתמוך בבירורים בנוגע לגיוס עובדים.
7. להבין יותר אודותיך, על מנת שנוכל להתאים אישית עלוני חדשות ואתרים על פי העדפותיך.
8. לאפשר לך להעביר מידע לאדם אחר, כמו ידיד או חבר לעבודה. ויסוניק אינה שומרת את פרטיו האישיים של גורם שלישי. אנו אוספים את המידע למטרה הבלעדית של שליחת הודעת דוא"ל חד- פעמית. אם תבחר להשתמש בשירות ההפניות שלנו כדי למסור מידע לעמית או לחבר, תתבקש לספק רק את השם ואת כתובת הדוא"ל של אדם זה.
9. למלא אחר מחויבויות חוזיות.

 

גישה לפרטיך האישיים ועדכון הפרטים

אנו נבקש את אישור הסכמתך לשתף צד שלישי בפרטיך האישיים מכל סיבה שהיא.

 

התאמה אישית

אנו עשויים להתאים אישית אתרי אינטרנט או עלוני חדשות עבור משתמשים מסוימים על סמך המידע שסיפקו לנו או שנאסף באמצעות אתר ויסוניק במטרה לשפר את חוויית הגלישה הכוללת.

 

אבטחת פרטיך האישיים

ויסוניק מחויבת להגן על הפרטים האישיים שהנך חולק עמנו. אנו משתמשים בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים.

 

עוגיות

אתר ויסוניק משתמש בעוגיות  (cookies)על מנת לקבל חווית משתמש תקינה יש לאפשר cookies באתר. אחדים מן האתרים לא יאפשרו לך לבצע פעולות מסוימות כאשר אינך מקבל עוגיות.

גרסאות עדכניות של דפדפני אינטרנט מציעות בקרת משתמש משופרת על קבלת עוגיות ועל משך זמן השהייה של עוגיות מצד ראשון ומצד שלישי במחשב שלך. חפש את הערך" עוגיות" בתפריט העזרה של דפדפן האינטרנט שלך לקבלת מידע נוסף על תכונות ניהול העוגיות העומדות לרשותך.

 

שמירת מידע

ויסוניק לא תחזיק בפרטיך האישיים למשך זמן רב מהנחוץ לצורך המטרות שלשמן נאספו, ולא תחזיק בהם מעבר למותר בחוקים ובתקנות החלים בעניין.

 

אתרים מקושרים

האתרים שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרי צד שלישי שאינם נתונים לשליטתנו ואינם מכוסים במדיניות זו. אנו מעודדים אותך לעיין במדיניות הפרטיות של אתרים אלה ושל כל אתר אחר.

 

פרטיות ילדים

ויסוניק אינה אוספת ביודעין מידע אישי מילדים מתחת גיל 13. אם נודע לנו כי אספנו פרטים אישיים של ילד מתחת לגיל 13, אנו מוחקים את הנתונים מהמערכות שלנו. ויסוניק מעודדת הורים ומי שאחראי על ילדים להיות נוכחים בעת התחברות הילדים לרשת.

 

העברת פרטים אישיים

אנו עשויים להעביר את פרטיך האישיים לכל חברה בת של ויסוניק בעולם או לצדדים שלישיים הפועלים בשמנו למטרות עיבוד או אחסון.