Visonic- Wireless security, wireless emergency systems, wireless property protection

הוספת מוצרים אלחוטיים על תשתית קווית קיימת

כיום, לקוחות רבים מעדיפים לשפץ את דירותיהם מאשר לעבור לבית חדש. לאור זאת, על מתקיני מערכות האזעקה להיות מסוגלים להשתמש בתשתית האבטחה הקיימת בבית או בנכס על מנת לספק את המיגון הדרוש גם בית המורחב המשופץ.


המקלטים המתקדמים של ויסוניק מסוג MCR-304 ו-MCR-308, מסוגלים להמיר כל מערכות קווית סטנדרטית למערכת אבטחה ובטיחות אלחוטית מלאה. המקלטים מחוברים בצורה קווית למערכת המותקנת בבית, ולמעשה מקבלים את הסיגנלים וההתראות מכל מוצר אלחוטי של ויסוניק מבוסס PowerCode או CodeSecure שמותקן בנכס. המקלטים מסוגלים לקלוט כל פעולה שתתבצע באחד מהמשדרים, לחצני מצוקה, גלאי תנועה, בטיחות או שלטים.

היכולת הזו, של הוספת פתרונות אלחוטיים למערכות קוויות שכבר מותקנות אצל הלקוח, מאפשרות להציע את כל מגוון המוצרים של ויסוניק ועדיין לשמר את התשתית הקיימת בנכס.

חזרה ל מתקינים מקצועיים