Visonic- Wireless security, wireless emergency systems, wireless property protection

אימות אזעקה

אימות אזעקה אמין ויעיל הוא קריטי להצלחה של כל שירות אבטחה ומוקד. ויסוניק מספקת ללקוחותיה פתרונות לאימות אזעקה המאפשרים להעריך טוב יותר את הסיטואציה בנכס הממוגן במקרה של אזעקת אש, פריצה או מצב חירום כלשהו, ועל-ידי כך לשפר משמעותית את השירות ואת הרווחיות, וצמצמם את העלויות הכרוכות בטיפול באזעקות שווא.

  • למערכות PowerMax ו-PowerMaster יש מיקרופון מובנה המאפשר לחברות האבטחה לאמת את האזעקה בצורה קולית.
  • שתי התראות המתקבלות לשני גלאים שונים, בפרק זמן קצר מוגדר מראש, מאששות למעשה סבירות גבוהה לאזעקה אמת או ניסיון פריצה.
  • במדינות מסוימות, אזעקות אש חייבות להיות מאומתות לפני שמכבי האש נקראים למקום האירוע. פתרון RealAlarm של ויסוניק, מאפשר אימות אזעקת אש וחוסך עלויות מיותרות וקנסות.