Visonic- Wireless security, wireless emergency systems, wireless property protection

תקשורת

מערכות האבטחה האלחוטיות PowerMaster של ויסוניק כוללות יכולות קישור סלולאריות ו- IP לקבלת תקשורת פס רחב* ו/או GSM/GPRS, מה שמאפשר העברת נתונים רציפה גם במקרה של כשל בקישור או הפרעות בתקשורת. יכולות אלו מאפשרות להתקין את מערכת האבטחה הביתית עם אמצעי התקשורת וגיבויי האבטחה המתאימים ביותר לכל בית או לקוח. מכיוון שכל התקשורת מודולי הם פנימיים, ההתקנה והשדרוגים מהירים ופשוטים וניתן לבצע שינויים או הוספות ללוח, גם לאחר מספר שנים, בהתאם לתשתית המשתנה.


*יכולת קישור IP ופס רחב עבור לוחות בקרה של Power-G תהיה זמינה במהלך שנת 2013.