Visonic- Wireless security, wireless emergency systems, wireless property protection

אחריות תאגידית – ללכת בדרך הנכונה

ויסוניק רואה עצמה כחברה בעלת אחריות חברתית, החותרת לעזרה לקהילה במקביל למימוש מטרותיה העסקיות. אנו חותרים לבניית שותפות הוגנת עם לקוחות, עובדים וספקים, וכן עם הקהילה הרחבה בתוכה אנו פועלים.

פועלים לשימור הסביבה

בויסוניק, אנו מכירים בכך, שהיום, יותר מאי פעם, על כולנו להתגייס לשימור הסביבה. כחברה, אנו מחויבים לנקוט בצעדים להפחתת השימוש במשאבי טבע מתכלים ולמזער את הנזקים הסביבתיים העלולים להיגרם מפעילותנו או ממוצרינו.
קרא כיצד ויסוניק פועלת לשימור הסביבה

סביבת העבודה בויסוניק

כוחה של חברה ככוחם של עובדיה. בויסוניק אנו מחויבים לספק לכל עובד סביבת עבודה הוגנת, בטוחה ומתקדמת מבחינה טכנולוגית – סביבה המאפשרת לכל עובד להתפתח ולצמוח הן מבחינה מקצועית והן מבחינה אישית.
קרא על סביבת העבודה בויסוניק

 

פועלים על-פי כללי אתיקה מקצועית

פועלים על-פי כללי אתיקה מקצועית

ויסוניק מחויבת לפעול ביושרה בניהול מגעיה עם לקוחות, ספקים ושותפים אחרים. אנו עושים את מירב המאמצים להיות קשובים ובהירים ולעמוד בציפיות השירות וזמני האספקה.


כחברה, אנו שואפים בכל עת לקיים אזרחות טובה, ולפעול בהגינות כמעסיקים וכשותפים. למימוש מטרה זו, אנו פועלים ללא לאות להבטיח, כי כל אספקט של פעילותנו מנוהל בהתאם לחוקים הרלוונטיים ולאתיקה המקובלת. כמו כן, אנו רואים עצמנו מחויבים להתמודד באופן הוגן מול מתחרינו.
קרא את הקוד האתי של ויסוניק 

תמיכה בקהילה

קיום אזרחות טובה, מחייב, בין השאר – תמיכה בקהילה הקרובה. לויסוניק היסטוריה ארוכה של מעורבות חברתית וקהילתית, דרכה אנו מנסים לעזור ולשפר את איכות חייהן של אוכלוסיות חלשות החיות בסביבה בה אנו פועלים.
קרא על הפעילות הקהילתית של ויסוניק