Visonic- Wireless security, wireless emergency systems, wireless property protection

אימות אזעקת אש

בדומה לאזעקות של פריצה, גם אזעקות אש צריכות להיות מאומתות לפני יציאה של רכבי הכיבוי אש למקום האירוע. במדינות מסוימות, אזעקות אש חייבות להיות מאומתות לפני שמכבי האש נקראים למקום האירוע ולעתים חברות המוקד או בעלי הנכסים נקנסים בעונשים כספיים או אחרים על מספר רב של אזעקות שווא.  

 

אזעקות שווא של גילוי אש קורות מסיבות שונות: למשל, אי תפקוד המערכת, בעיות תחזוקה או עשן המגיע מבישול. פתרון RealAlarm של ויסוניק, מאפשר אימות אזעקת אש וחוסך עלויות מיותרות וקנסות הכרוכים בתגובה לאירועי שווא.

 

ברגע שאחד מגלאי העשן מפעיל אזעקה, גלאי המצלמה (Next CAM PG2) המותקנים בנכס, מתחילים לצלם תמונות של המקום אשר נשלחות מידית לחברת המוקד. אם נראית אש או עשן במקום האירוע בתמונות שהתקבלו, ניתן לאמת בוודאות את השריפה ולהגיב בהתאם.

 

חזרה ל אימות אזעקה