Visonic- Wireless security, wireless emergency systems, wireless property protection

מילון מונחיםC

CodeSecure

פרוטוקול לשידור קוד זיהוי ייחודי בן 28 סיביות (rolling code), הנבחר באקראי מתוך מעל 100 מיליון קומבינציות אפשריות, על מנת למנוע את גניבת הקוד על ידי פורצים פוטנציאליים המנסים להביס את מערכת האזעקה הביתית. בכל פעם שהמערכת תופעל, ישלח המשדר קוד זיהוי ™CodeSecure שונה, המיוצר על ידי אלגוריתם הצפנה ייחודי, והניתן לזיהוי רק על ידי מקלט המטרה.

Creep Zone

באמצעות טכנולוגיה חשובה זו, הנמצאת כמעט בכל גלאי האינפרא אדום הפאסיביים (PIR), החיישן מגלה פעילות הנמצאת ישירות מתחתיו, באמצעות אזור גילוי המופנה כלפי מטה, ובכך מונעת מפורץ להתגנב לאזור המאובטח על ידי זחילה מתחת לגלאי.  Creep Zone מלא נמצא למשל, ב TOWER-10M ,TOWER-12AM ,TOWER-20AM MCW.

E

EMI

(הפרעה אלקטרומגנטית). הפרעה נגרמת כאשר גלי רדיו של מכשיר אחד מעוותים את גלי הרדיו של מכשיר אחר. מכשירים סלולריים, מחשבים ניידים ואפילו רובוטים במפעל יכולים לייצר גלי רדיו אשר מפריעים לתגי RFID.

P

PGM

יציאה הניתנת לתכנות, הנמצאת ברוב מערכות האזעקה. פועלת כמתג תאורה כך, שאם לדוגמא היציאה מתוכנתת עבור פעמון, היא תדלק כאשר הפעמון יופעל.

PowerCode

טכנולוגיה מבית היוצר של ויסוניק למניעת "התנגשות" של רצפי תשדורות, אשר נועדה להבטיח שאותות המשודרים באותו הזמן יתקבלו על ידי המקלט.

PowerG

הטכנולוגיה החדשה מבית היוצר של ויסוניק, אשר הושקה ב-2010. טכנולוגיית PowerG מהווה את הדור השני של תקשורת אלחוטית עבור מערכות אבטחה ומכשירים אלחוטיים מבית ויסוניק.

Pyro

חיישן חום המיועד לשימוש בגלאי אינפרא אדום.


R

RS-232

ממשק סטנדרטי לקישור בין מכשירים סדרתיים כגון מודמים, במרחק של בין 7 מטר ל- 30 מטר.

X

X-10

פרוטוקול לחיווט חוטי חשמל לצורך תקשורת בין מכשירים ביתיים תואמים, תוך שימוש בחיווטי החשמל הביתי הקיימים (240 וואט).


א

אופטיקת מראות

בגלאים שונים משתמשים במראה קעורה למיקוד אנרגיה אינפרא אדומה. טכנולוגיה זו מאפשרת את יכולת הדיוק הגבוהה ביותר של גלאי נפח/תנועה PIR וחסינות מוגברת לרעש אלקטרוני. 

אזור (פנימי, היקפי, מעוכב, 24-שעות, אש, אל-אזעקה, חירום)

אזור המוגדר דרך מערכת האזעקה, היכול להיות מופעל או מופסק בנפרד מאזורים אחרים. בכך מאפשרת המערכת שתתרחש פעילות באזורים מסוימים מבלי להפעיל את האזעקה באזורים אחרים.

אזור 24 שעות

אזור המוגדר כטווח שידור אקטיבי בכל עת, בין אם מערכת האזעקה מופעלת או כבויה (בלחצני מצוקה או גלאי עשן). רוב לוחות הבקרה של ויסוניק הינם בעלי 28 אזורים.

אזור גילוי תחתי

מאפיין הנמצא בגלאים שונים. כולל עדשה בתחתית הגלאי אשר דרכה נשלחת קרן הגילוי, המגבירה את ההגנה על ידי מניעת התגנבות מתחת ליחידה. ראה לדוגמא TOWER-20AM MCW.

איטום האזור האופטי

בידוד האזור האופטי בגלאי מצמצם את האפשרות לאזעקות שווא העלולות להיגרם מחדירת חרקים או אבק.

אימות אזעקה

ניתן לאמת אזעקה באמצעות טכנולוגיות שונות, אשר לכולן מטרה אחת: להקטין את מספר אזעקות השווא המדווחות למשטרה. שיטות קודמות, כגון ניטור קולי באמצעות מיקרופונים באזור המאובטח, הוכחו כיעילות במידת מה בהפחתת אזעקות השווא, אך עדיין, המשימה הקשה להחליט האם אכן מבוצע במקום מעשה פלילי או לא, נותרה בידי האדם היושב בתחנת הבקרה. השיטה החדישה והמבטיחה ביותר לאימות אזעקה הינה שימוש במצלמות ובציוד לשימוש אופציונלי בתקשורת קולית עם האזור המאובטח. שיטה זו נקראת אימות וידאו.

אימות וידאו

ניתן לאמת אזעקה באמצעות טכנולוגיות שונות, אשר לכולן מטרה אחת: להקטין את מספר אזעקות השווא המדווחות למשטרה. שיטות קודמות, כגון ניטור קולי באמצעות מיקרופונים באזור המאובטח, הוכחו כיעילות במידת מה בהפחתת אזעקות השווא, אך עדיין, המשימה הקשה להחליט האם אכן מבוצע במקום מעשה פלילי או לא, נותרה בידי האדם היושב בתחנת הבקרה. השיטה החדישה והמבטיחה ביותר לאימות אזעקה הינה שימוש במצלמות ובציוד לשימוש אופציונלי בתקשורת קולית עם האזור המאובטח. שיטה זו נקראת אימות וידאו. 

אימות קולי

שיטת אימות אזעקה המספקת אותות קוליים המשודרים בזמן אמת ממערכת האזעקה המותקנת באזור המאובטח לתחנת הבקרה המרכזית. שיטה זו מאפשרת לחברת הביטחון לוודא האם אכן מתרחשת במקום פעילות המחייבת פעולת תגובה מיידית.

אלגוריתם לזיהוי תנועה אמיתית (TMR)

אלגוריתם שויסוניק רשמה כפטנט, המחשב פרמטרים כגון מהירות, צורה, גודל וטמפרטורה לזיהוי אותות שמקורם בתנועת אדם ולהבדילם ממקורות אחרים העלולים לגרום לאזעקות שווא. ראה יישום לדוגמא ב-  DUET-AM ,Next+ PIR ,TOWER-40 MCW ועוד.

אנטי מסקינג

טכנולוגיה אשר נועדה לגלות ניסיונות ל"עוור" את הגלאי על ידי חסימת שדה הראייה שלו (למשל, על ידי הצבת אובייקט בשדה הראייה של הגלאי או ריסוס צבע על עינית העדשה. ייתכנו ניסיונות למסך את הגלאי כאשר מערכת האזעקה כבויה על מנת לאפשר לפורצים להיכנס לאזור המאובטח בשלב מאוחר יותר מבלי להתגלות, או כאשר מתג ההפעלה של המערכת נמצא מתחת לגלאי עצמו. ראה לדוגמא TOWER-10AM.

אנטי-מסקינג אינפרא אדום אקטיבי

(ראה גם אנטי-מסקינג)  טכנולוגיית אנטי-מסקינג בעלת רמת האמינות הגבוהה ביותר. אור אינפרא אדום המשוגר מהגלאי, מודד את כמות האור החוזר. אלגוריתם אנטי –מסקינג מנתח את האות החוזר על מנת לקבוע עם פעולת הגלאי שובשה. כל ניסיון למסך או לכסות את הגלאי יגרום לשינוי באות החוזר. ראה לדוגמא האנטר.

אנטי-מסקינג מיקרוגל

שימוש בעיבוד אות מיקרוגל חוזר  לגילוי תנועה של אובייקטים שמשמשים לחסימת שדה הראייה של הגלאי כאשר מערכת האזעקה אינה מוגדרת. אלגוריתמים של אנטי-מסקינג נועדו להעריך אם ביצועי הגלאי פגומים, ובמקרה זה, לשלוח אות. (ראה גם אנטי-מסקינג  ואנטי-מסקינג אינפרא אדום אקטיבי). ראה לדוגמא Next+ DUO AM.

אתרנט (Ethernet)

סוג של רשת מקומית (LAN) המשמשת לקישור בין מספר מכשירים שונים. ניתן להשתמש ברשת זו לקשר את מערכת האזעקה הביתית ולאפשר מספר כניסות לרשת.


ב

בדיקה עצמית תקופתית

מאפיין לבדיקת תפעול של חיישני גילוי ורצפי מגברים בתקופות של חוסר פעילות, ולדווח במקרה של כשל.

ביטול (אזור)

כאשר מצב "ביטול" מופעל עבור אזור אבטחה מסוים, אזעקות אינן מופעלות כאשר המערכת מזהה פעילות באזור זה (למשל, אזורים פנימיים כגון המטבח במהלך היום, או קומת המגורים בלילה, בבית בן שתי קומות, יכולים להיות מוגדרים כאזורים מבוטלים.)

בית חכם

פונקציות להפעלה אוטומטית או הפעלה ממרחק של מכשירים ביתיים.


בקשה ליציאה (REX)

איתות המראה כי מישהו יוצא מאזור מאובטח. אין צורך בכרטיס לשם כך, האיתות מופעל באמצעות לחצן או גלאי נפח/תנועה PIR.

ברירת המחדל של היצרן

הגדרות ברירת המחדל שהוגדרו עבור מערכת האזעקה בעת ייצורה. הגדרות אלו ניתנות לשינוי או להשארה כפי שהן, בהתאם לצרכי התקנה ספציפיים.

ג

גיבוי

העתקת מידע ממערכת האזעקה למכשיר אחר למניעת איבוד מידע.

גלאי Quad

גלאי PIR בעל ארבעה חיישני אינפרא אדום מובנים, ליכולת גילוי ודיוק מוגברים. ראה לדוגמא Discovery Quad ,Next QES.

גלאי אינפרא אדום פאסיבי

גלאי סטנדרטי לזיהוי פורצים באמצעות חיישני טמפרטורת גוף באזורים המאובטחים.

גלאי חסין חיות מחמד

גלאי היודע להתעלם מתנועת חיות מחמד על מנת לאפשר הגנה על בתים בהם סביר כי יסתובבו חיות מחמד. ראה לדוגמא Next+ K9-85 MCW.

גלאי שבר זכוכית

גלאי המופעל על ידי צליל שבירת זכוכית. הגלאי מאפשר לגלות את הפורץ מיד עם כניסתו לבית (ולא מאוחר יותר). ראה
Glass-Tech ,Glass-Tech AM ,MCT-501.

ד

דו כיווניות

יכולת של מכשיר (לדוגמא, X-10, סירנה, ועוד) גם לשדר וגם לקבל פקודות. לדוגמא, מכשירים דו כיווניים יכולים לשלוח תשדורת על הסטטוס שלהם בתגובה לפקודה שהתקבלה ממערכת אזעקה. ראה לדוגמא MCT-237 ,MCS-730 ועוד.

דופלקס מלא

שידור סימולטני של מידע באופן דו כיווני (לדוגמא, במקרה של טלפונים)

דילוג תדר פזור ספקטרום (FHSS)

טכנולוגיה המבוססת על טכנולוגית רדיו מתקדמת לשידור מאובטח ואמין של תשדורות בתנאי קרב קשים. בטכנולוגיה זו רוחב הפס מחולק למספר ערוצים. כאשר נוצרת תקשורת אלחוטית, ומושגת סינכרוניזציה, המקלט והמשדר מסכימים להשתמש באחד מתוך אינסוף רצפי דילוג תדר האפשריים. רצפים אלה הינם מוצפנים ותלויי זמן. בהתאם למשך הזמן ולחישובים מתמטיים, המקלט והמשדר קופצים לערוץ הבא ברצף בו זמנית. קרא כיצד PowerG עושה שימוש בטכנולוגיה זו.

ה

הדמיית מטרה ספציפית (TSI)

טכנולוגיה מבוססת פטנט של ויסוניק המיועדת לשימוש בגלאי תנועה כדי להבחין באופן אמין בין תנועת אדם ובעלי חיים השוקלים עד משקל מסוים.  ראה:  Next+ K9-85 ,Discovery K9-80 ,V-Pet.

העלאה/הורדה

יכולת לתכנת ולפקח על מערכות אזעקה ביתיות ומערכות לאיתור מצוקה באמצעות מחשב PC, כך שחברות ההתקנה יוכלו לתחזק את הגדרות המערכת מרחוק. לוח הבקרה צריך לכלול מודם על מנת לקבל את האינפורמציה מהמחשב ה-PC.

ז

זמן ביטול אזעקה

כאשר אזעקה מופעלת, הצופר הפנימי מופעל תחילה לפרק זמן מוגבל אשר הוגדר על ידי המתקין, פרק זמן זה הוא זמן ביטול האזעקה. במקרה בו מופעלת האזעקה בטעות, ניתן לכבות את מערכת בקרת הבטיחות בתוך טווח זמן זה, לפני שהסירנות מתחילות לפעול ודיווח על אזעקה נשלח למערכות התגובה השונות.

ח

חלוקת זמן למספר משתמשים (TDMA)

טכנולוגיית שידור דיגיטלית, המאפשרת למספר משתמשים גישה לערוץ רדיו (RF) יחיד, ללא הפרעה. על ידי חלוקה של רצועות זמן נפרדות לכל משתמש בתוך ערוץ התקשורת, כל רצועת זמן מתפקדת כערוץ תקשורת נפרד. כל אחד מהמשתמשים, משתמש רק בחלק מהקיבולת המלאה של הערוץ, וכך ניתן לחלוק את אותו ערוץ רדיו בין המשתמשים מבלי לייצר הפרעה. קרא עוד כיצד PowerG עושה שימוש בטכנולוגית קידוד זו.

חסינות לתדרי רדיו (RFI)

יכולת למניעת אזעקות שווא הנגרמות מגלי רדיו (המיוצרים על ידי מכשירים סלולריים, מכשירי רדיו וכדומה) המהווים הפרעה לאלקטרוניקה של מערכות אזעקה.

ט

טכנולוגיה כפולה

גלאי המשתמש הן בטכנולוגית PIR והן בטכנולוגית מיקרוגל לגילוי תנועה. על ידי כך מופחתת כמות אזעקות השווא כיוון שיש צורך בגילוי תנועה כפול, של שתי הטכנולוגיות, להפעלת האזעקה. ראה לדוגמא Duet-AM, Next+ DUO, Discovery Duo, TOWER-12AM

טכנולוגיית V-Slot

מודל אופטי, שהינו פטנט מהפכני של ויסוניק, ליצירת מיפתח קעור קטן במיוחד לשימוש בגלאי תנועה. טכנולוגיה זו מאפשרת עמידות גבוהה מאוד בפני הפרעות סביבתיות או חבלה בזדון, ובאותו זמן מגדילה את רגישות הגלאי. ראה  TOWER-10AM ,TOWER-12AM ,TOWER-20AM MCW ,TOWER-40 MCW.

טכנולוגית Octa-Quad

טכנולוגיה פטנטית ייחודית של ויסוניק, המבוססת על מערך של שמונה גלאי PIR עצמאיים, אשר כל אחד מהם מנטר 1/8 משדה הראייה הנתון לפיקוחו של מערך ה Quad ואלגוריתם ה- ™TMR שהינו פטנט של ויסוניק (אלגוריתם לזיהוי תנועה אמיתית). מעבד תנועה מרכזי מנתח את אותות התנועה שזוהו על ידי כל אחד מהגלאים, תוך כדי לקיחה בחשבון של הזמן, טווח ההשתנות של התנועה (אמפליטודה) , טמפרטורת הרקע, מהירות התנועה, גודל המטרה, וכיוון התנועה. לאחר מכן, נתונים אלו מושווים לנתונים שזוהו על ידי הגלאים האחרים על מנת לקבוע האם יש הצדקה להפעלת האזעקה, בהתבסס על תנועה אמיתית שזוהתה על ידי סך מערך הגלאים. ראה לדוגמא TOWER-20AM ו- TOWER-20AM MCW.

טמפר אחורי

מיקרו מפסק או קפיץ אשר נועד לגילוי ניסיון של פורץ לחבל ביחידה של מערכת האזעקה, הרחק מהקיר עליו היא מותקנת.

טמפר קדמי

קפיץ או מתג זעיר, אשר נועד למנוע מפורצים להסיר את המכסה הקדמי של מערכת האבטחה ולכבות אותה. 

י

יומן אירועים

אירועים שנרשמו ואוחסנו בזיכרון לוח הבקרה (למשל, הפעלת אזעקות, הפעלה וכיבוי של המערכת וכשלים של AC).

יציאות

מכשירי עזר המהווים חלק ממערכת האזעקה ושולטים במכשירים חיצוניים, כגון מחווני תאורה. יכול לכלול יציאות טרנזיסטור (current-sink) או יציאות ממסר (dry contacts).

כ

כתובת IP

יחידת זיהוי מספרית ייחודית (בעלת 4 בייט זיכרון) לכל יחידה על גבי האינטרנט או רשת. הכרחי ליצירת תקשורת באמצעות רשת.

ל

לוח בקרה

לוח אלקטרוני השולט בכל מרכיבי מערכת האזעקה הביתית. לוח הבקרה גם קולט וגם משדר אותות של תדרי רדיו (RF) מכל אחת ואל כל אחת מיחידות הציוד ההיקפי האלחוטי המתקשרות איתו (כגון שלטים, סירנות, גלאי בטיחות וגלאי פריצה). לוח הבקרה הוא ה"מוח" של המערכת כולה, והוא זה השולח אזעקות והתרעות למרכז הבקרה או לטלפון פרטי במקרי חירום.

מ

מגדיל טווח (Repeater)

מכשיר להגדלת טווח התקשורת בין מקלט אלחוטי ומשדר. לדוגמא,  במבנה מגורים גדול, מגדיל טווח יכול להגדיל את הטווח בין מערכת האזעקה PowerMax וגלאי מגע מגנטי (MCT-302 או MCT-320) המותקנים על דלת מרפסת הרחק ממערכת האזעקה.

מדור

מאפשר להפעיל את השליטה במספר אזורי אבטחה נפרדים ממערכת אזעקה אחת. (אופייני לשימוש במבני מגורים משותפים כגון בנייני דירות.)

מודול הרחבה

לוח מעגל מודפס (PCB) קטן, רב אזורי, אשר ניתן לחברו ללוח או להשתמש בו באופן אלחוטי, להגדלת מספר האזורים על לוח הבקרה.

מונה פולסים

לבחירה באמצעות מתגי DIL, ניתן להשתמש במאפיין זה על מנת להגדיר את רגישות הגלאים בהתאם לסביבתם.

מיקרוגל K-band

ספקטרום תדרי המיקרוגל הנעים בין 18-27 GHz על פי הגדרת IEEE. תחום תדרים זה ממזער את אירועי התרעות השווא מתדרי מיקרוגל, משום שקיימת סבירות נמוכה יותר שהם יחדרו דרך קירות.

ממסרים מסוג SSR

ממסרים עשויים סיליקון, בעלי בידוד אופטי (MOSFET: מתכת-אוקסיד-שדה מוליך למחצה-אפקט טרנזיסטור), המונעים הידבקות ומגבירים את הבטיחות והאמינות.

מעגל פתוח

מעגל אלקטרוני הדורש סגירת מתג על מנת לאפשר זרם חשמלי (הזרם אינו עובר במהלך הפעלה רגילה).

מערכת היקפית

מכשירים בעלי חיישני זיהוי הממוקמים על משטחים חיצוניים ויכולים להפעיל את האזעקה. (כגון גלאי מגנט לדלת או חלון וגלאים חיצוניים).

מערכת תגובה למצוקה

יחידת לוח בקרה המחוברת ללחצני מצוקה  היקפיים המאותתים ליחידה על מצבי חירום. מלוח הבקרה נשלחים האותות למרכז הבקרה הדואג לשלוח את גורמי העזרה המתאימים. הפתרונות שמציעות מערכות לאיתור מצוקה מסייעות בידי גורמים מטפלים בניהול סיכונים ומאפשרות לאנשים פגיעים להישאר זמן ארוך יותר בסביבה הביתית ולהתנהל באופן עצמאי.

מצב אנטי-הסוואה

מצב ייחודי המגביר את אמינות מערכות  PowerMaster של Visonic. הוא מאפשר גילוי של פולש שמתמרן את טמפרטורת גופו להיות קרובה מאוד לטמפרטורת הסביבה.

מצב מפתח

כאשר מערכת האזעקה הביתית מופעלת במצב מפתח, המערכת תתקשר למספר טלפון המוגדר מראש, ברגע שהמערכת תכובה. ניתן להשתמש במצב זה, לדוגמא, בכדי ליידע את ההורים כאשר ילדם חוזר הביתה ומכבה את מערכת האזעקה.

מראה אליפטית / פרבולית

טכנולוגית מראה פטנטית של ויסוניק, העושה שימוש באופטיקת מראה אליפטית יחד עם שילוב ייחודי של מראה אליפטית-פרבולית ליצירת מראה בעלת יעילות גבוהה במיוחד בזכות יכולותיה האופטיות וטווח שליחה ארוך במיוחד.

מראת אובסידיאן שחורה

טכנולוגית הפטנט של ויסוניק עבור גלאים. שימוש בציפוי ניקל שחור ייחודי במקום מראה מצופה ניקל מבריק קונוונציונלי, המתפקד כפילטר אופטי לאנרגיה אינפרא-אדומה, ובכך מסנן הפרעות של אור לבן ומגביר את רגישות הגילוי. ראה לדוגמא TOWER-10AM ,TOWER-12AM ,TOWER-40 MCW ,TOWER-20AM MCW.

 

משתמש

קוד משתמש הדרוש להגדרת מערכת האבטחה הביתית.

נ

נגדי סוף קו

צורת חיווט לבטיחות גבוהה במיוחד, המאפשרת ללוח הבקרה לפקח על שדה החיווט לגילוי מצבים של מעגלים פתוחים או קצרים, על מנת למנוע מפורצים לחבל במערכת האזעקה. בגלאים המתקדמים במיוחד, מרכיב זה משולב בתוך מעגלי הגלאי וניתן להפעילו באמצעות מתג.

ס

סינון/הגנה מפני אור לבן

עדשות גלאי נפח/תנועה PIR משתמשות בחומרים לסינון אור לבן ברמה הגבוהה ביותר על מנת למנוע אזעקות השווא העלולות להיגרם ממקורות אור חזק כגון אור השמש או פנסי מכונית. 


ע

עדשת וילון

עדשה מתחלפת, בעלת יכולת לשנות את דפוס טווח הכיסוי, מדפוס של קרן, לדפוס כיסוי ישר ואנכי, ועל ידי כך מספקת מחסום הגנה מלא.  גלאי PIR מסוג זה אידאלים להגנה על כניסות ומסדרונות. ראה לדוגמא Clip MCW.

עדשת פרסנל

עדשה המעוצבת לפי צורך, בעלת יכולת גבוהה מאוד להדוף אור לבן, דיוק רב ויכולת אופטית מקסימלית בטווח האינפרא-אדום. היכולת האופטית של עדשה זו מגבירה את החסינות מפני רעש אלקטרוני ומפחיתה את מספר אזעקות השווא.

עיבוד FM (אפנון תדר) דיגיטלי

מנגנון חכם היודע להפוך אותות חיישן לתדר הדומיין מבלי להגביר אותם תחילה. על ידי כך אין צורך במגברים קונבנציונליים ומתאם דיגיטלי-אנלוגי. היתרונות של מודולציית תדר זו הם העמידות, הדיוק והחסינות לרעש, אשר מתורגמת לחסינות גבוהה מפני אזעקות שווא. ראה לדוגמא Next+ PIR MCW.

פ

פאניק

סוג של אבטחת אזור הנמצאת ברוב מערכות האזעקה, המפעיל את האזעקה גם כאשר המערכת אינה מוגדרת. מומלץ להשתמש באפשרות זו כאשר לחצני מצוקה אישיים מחוברים למערכת.


פוליקרבונט

פלסטיק חזק ועמיד ביותר, כולל עמידות חלקית בפני אש, בו משתמשים עבור קופסת פעמון ולוחות בקרה של מערכות אזעקה.

פיצוי טמפרטורה

מאפיין הנמצא במספר גלאי נפח/תנועה PIR הנועד להבטיח כי יכולת הגילוי תישאר עקבית גם במקרה של שינויי טמפרטורה ולמניעת אזעקות שווא העלולות להיגרם כתוצאה משינויים אלה. (ראה גם פיצוי טמפרטורה מתקדם)

פיצוי טמפרטורה מתקדם

מנגנון הנמצא בכל גלאי ה PIR המתקדמים של ויסוניק למניעת אזעקות שווא העלולות להיגרם משינויי טמפרטורה. המנגנון משנה את טמפרטורות הסף ביחידת הגלאי בהתאם לשינויים בטמפרטורת  החדר.

פיקוח

ניטור פנימי על ידי מערכת אבטחה אלחוטית של מכשיר המחובר למערכת, כגון גלאי, שלט או סירנה (כלומר, ניטור הנוכחות האקטיבית של כל משדר והסטטוס שלו) על מנת לקבוע כי הוא פועל כשורה.

פעמון

סוג של בקרה אזורית המאפשר מעקב אחרי פעילות באזורים מאובטחים גם כאשר מערכת האזעקה כבויה. כאשר אזור "פעמון" נפתח במערכת, הזמזם משמיע צפצוף כפול (הזמזם אינו מצפצף כאשר האזור נסגר). בסביבה הביתית ניתן להשתמש בבקרה זו להתריע על הגעת אורחים או לפקח על מקום הימצאם של ילדים. בסביבת עסקית ניתן להשתמש בבקרה זו להתראה על כניסת לקוחות או לפקח על כניסת עובדים לאזורים בלתי מורשים.

פרוטוקול אינטרנט (IP)

פרוטוקול המשמש להעברת יחידות נתונים ("פקט")  ממקור אכסון אחד למקור אכסון אחר. משומש במערכות אבטחה ביתיות ומערכות חירום לבטיחות אישית , לשידור מידע, כגון תמונות וידאו ומידע לניטור מצב בריאותי, מלוח הבקרה לשרת מרכזי המיידע את נותן השירות הרלוונטי.

צ

צופר פיאזו

כולל מרכיב פיאזו אלקטרוני הנמצא ברוב הצופרים החיצוניים ליצירת צליל גבוה במיוחד.

צופרים פנימיים

צופרים המבטיחים כי כל מי שנמצא בבית ישמע את האזעקה.

ק

קביעת שם אזור

מאפיין הזמין במספר מערכות אזעקה, המאפשר לתייג שמות עבור אזורים ספציפיים (לדוגמא, "אזור-1" יכול להיות מתויג כ-"מטבח".)

קוד אזעקה שקטה

מאפיין אשר נועד לשלוח אות שקט כאשר בעל הבית נאלץ לפתוח את הבית תחת איום.

קוד משתמש

קוד משתמש הדרוש להגדרת מערכת האזעקה.

ר

רוחב פס

כמות המידע הניתנת להעברה בתוך משך זמן קבוע. יחידת המדידה משתנה בהתאם לסוג המכשיר (למשל, bps למכשירים דיגיטליים, ו- Hz למכשירים אנלוגיים)

ת

תדר רדיו (RF)

תת-קבוצה של קרינה אלקטרומגנטית המיועדת יותר לשימוש כאנרגית רדיו מאשר כתדר ממשי. התכונות של אנרגית רדיו כוללות יכולת העברה טובה דרך האוויר, ובכך מסייעות לתקשורת בין מרכיבים שונים של מערכות תקשורת המבוססות על אנרגית רדיו (כגון מערכות אזעקה וציוד היקפי), מבלי צורך בחיבור חוטי.

פרוטוקולים בהם משתמשת ויסוניק במערכות תקשורת RF הינם PowerCode ו- CodeSecure.

תואם גרסאות קודמות

יכולת של מכשיר מסוים לפעול עם גרסאות קודמות.

תצוגת גביש נוזלי (LCD)

טכנולוגית תצוגה שמשתמשים בה בדרך כלל במסכי תצוגה של לוחות בקרה ועזרי בטיחות כגון שלטים. ראה לדוגמא MCT-237.

תקן DD234

תקן אשר תוכנן להפעלת אזעקות מאומתות.  בנוסף, התקן נותן המלצות לתכנון, התקנה וקונפיגורציה למערכות אזעקה נגד פריצות המשלבות טכנולוגיה לאימות אזעקות לצורך דיווח על אזעקה למרכז קליטה (ARC) לקבלת תגובת המשטרה.

תקן הצפנה מתקדם (AES)

תקן הצפנה סימטרי (קוד פרטי) המשתמש בקוד סודי משותף בין הצד המשדר לצד הקולט לצורך הצפנה ופענוח מידע. התקן פורסם לראשונה ב 1998 ואומץ על ידי ממשלת  ארה"ב בשנת 2000. ב 2003, אישרה הסוכנות לביטחון לאומי (NSA) בארה"ב כי התקן נמצא בטוח דיו על מנת להגן על מאגרי המידע שלה ברמות האבטחה סודי וסודי ביותר. קרא עוד כיצד טכנולוגיית PowerG משתמשת בשיטת הצפנה זו.

תרגום כתובת רשת (NAT)

תקן אינטרנט היוצר סוג של חומת אש (Firewall)  באמצעות תרגום (ועל ידי כך הסוואה) של כתובות אינטרנט (IP) מסוימות לכתובות אינטרנט שונות, לצורך שימוש חיצוני.