Visonic- Wireless security, wireless emergency systems, wireless property protection

פתרונות IP

IP Solutions
הפעל

תעשיית ניטור האזעקות של היום, איננה מה שהיתה לפני מספר שנים. היום, כבר לא מסתמכים על קווי הטלפון הרגילים לתקשורת למוקד, אלא יותר ויותר מערכות אזעקה אלחוטיות ביתיות משתמשות בתקשורת אינטרנטית ו/או סלולארית להעברת ההתראות.

שינוי זה מהווה אתגר לחברות המוקד אשר צריכות לתמוך במספר רב יותר של אפשרויות תקשורת. יחד עם זאת, השינוי מהווה פתח להזדמנויות עסקיות חדשות, לשיפור שרות הלקוחות ולתקשורת אמינה יותר של המערכות.

מערכת הניהול של ויסוניק PowerManage, מהווה פלטפורמת IP גמישה ביותר, התומכת במגוון אפשרויות תקשורת – GSM/GPRS ו-Broadband – ומאפשרת לחברות המוקד לנהל פלטפורמה אחת לניהול כל הלקוחות המחוברים. בנוסף, פלטפורמה זו מספקת שירותים נוספים להרחבת סל המוצרים ללקוחות למשל, השגחה ופיקוח באמצעות מצלמות וידאו, אימות אזעקה ויזואלי, שליחת אירועים ללקוח הקצה ושירות אינטרנטי כולל לניהול מערכת האזעקה והמצלמות בבית מרחוק.

חזרה ל חברות מוקד