VisonicGO הינו יישום לטלפון הנייד, שנותן ללקוחותיך שקט נפשי בכל הנוגע לאבטחת הבית או העסק. באמצעות היישום ניתן לראות את תוך הבית או העסק מכל מקום בו הם נמצאים. בזמן התרעה הם יוכלו לקבל החלטות בזמן אמת דרך הטלפון החכם או הטבלט.

VisonicGO מתחבר ללוח הבקרה PowerMaster דרך חיבור IP.

מאפיינים חדשים
:VisonicGO שוחררו לאחרונה עם הגרסה החדשה של
Change date
/ שינוי תאריך
שעה בבקרה
PGM support
תמיכה באביזר
*PGM
Set panel
קביעת קודי
משתמש
Full partition
תמיכה מלאה
במחיצות
 • הפעלה, כיבוי
 • העברת תמונות בזמן אירוע על פי דרישה
 • הסטוריית התרעות ואירועים
 • התרעות מתקבלות כהודעות קופצות
 • חיווי אזורים ונטרול אזורים
< הורד עכשיו

יתרונות עבור כולם

טוב יותר עבור לקוחותיך

 • הם ממש שם גם כשהם נמצאים במקום אחר
 • יכולים לדעת מה קורה בביתם או בעסק ויכולים לפעול במקרה הצורך
 • בעת אירוע הם מקבלים תמונות בזמן אמת או ע"פ דרישה ויכולים לפעול בהתאם

טוב יותר עבורך

 • הצע ללקוחותיך גישה ושליטה מהנייד, כערך מוסף
 • IP/GSM ומודלי PIR הגדל הכנסות - ממצלמות
 • שפר את נאמנות הלקוחות

השתמש עם

קבל יותר מה PowerMaster. עם יישום VisonicGO אתה משיג יותר שליטה ונוחות. יחד הם מהווים את הפיתרון האידיאלי כדי לשמור על מה שחשוב.
< הורד עכשיו
*PowerMaster-33 EXP גרסה 19.2 ומעלה, כל דגמי PowerMaster האחרים בגרסה 19.4 ומעלה